Over het MMRK

 

De religieuze kunst is van alle tijden en is zoals de profane kunst rijk aan uiteenlopende stijlen en interpretaties : klassiek of rebels, eenduidig of polyinterpretabel, helder of ingewikkeld, figuratief of abstract, tragisch of rustgevend.  Elke kunstuiting sluit aan bij  haar tijd. Ook de moderne religieuze kunst  is ingebed in wat zich sinds de laatste eeuw maatschappelijk en in de geest van de mensen heeft afgespeeld.

 

Is de term “religieuze kunst” vandaag wellicht niet langer hanteerbaar in de traditionele betekenis van het woord, toch blijven er telkens weer kunstenaars uiting geven van gevoelens en ervaringen die als “universeel religieus” kunnen beschouwd worden, een uitzonderlijke dimensie weerspiegelen die verder reikt dan één of ander geloofskader of Bijbelverhaal.