Is de term “religieuze kunst” vandaag wellicht niet langer hanteerbaar in de traditionele betekenis van het woord, toch blijven er telkens weer kunstenaars uiting geven van gevoelens en ervaringen die als “universeel religieus” kunnen beschouwd worden, een uitzonderlijke dimensie weerspiegelen die verder reikt dan één of ander geloofskader of Bijbelverhaal.  

De nieuwe presentatie transponeert de boodschap van het evangelie veeleer naar de fundamentele aspecten van existentiële problematiek en de algemene menselijke thematiek van vreugde en verdriet, van leven en dood in zijn veelzijdige gelaagdheid.. Dit grensverleggend uitgangspunt heeft de keuze van de museumraad mede bepaald bij de selectie van de kunstwerken. Bovendien laat men zowel de kunstenaar als de toeschouwer de volledige vrijheid om zelf het religieuze accent te leggen of te ontdekken. Geen bruuske opdringerigheid, maar veeleer een subtiel aanreiken van een onderhuids aanwezige religieuze geladenheid, een glimp laten aanvoelen en vermoeden van de onzichtbare, transcendente werkelijkheid. In hun onderlinge relaties en binnen de ruimtelijke context voeren deze kunstwerken een beeldende taal waar diverse gevoelscategorieën probleemloos doorbroken worden en tal van inhoudelijke reflecties, kruisbestuivingen en introspecties mogelijk zijn. (Freddy Huylenbroeck)