De nieuwe presentatie ontsluit een aantal stellingnames, verdeeld over vier kerncentra en een initiatieruimte waarin de doelstelling van de scenografie, de ontstaansgeschiedenis en de bezieling van zijn stichter, priester Jan Ghekiere (1914-1992) geschetst worden. Maar tevens wordt dieper ingegaan op de rol en de plaats van moderne en actuele religieuze kunst in de brede context van de eigentijdse kunstevolutie, wordt de vraag gesteld of kunst louter een esthetische kwestie is of gelijktijdig een al dan niet verhullende drager van religiositeit en/of van spiritualiteit kan zijn?