Verzameling

Tot 15 november 2018: Katrien Everaert

 

Katrien EVERAERT - Sela/Tussentijd

 

Onder deze titel toont Katrien Everaert tot 15 november recent werk op de 1 ste verdieping van de basiliek. Wikipedia omschrijft de term als een rustteken in de Hebreeuwse poëzie en psalmen en kan dus beschouwd worden als een markering van een rustpunt voor zang. Vaak wordt het teken dan ook geplaatst na belangrijke of veelzeggende verzen ter ondersteuning of bevestiging. De kunstenares vertaalt dit gegeven plastisch als tussentijd, het moment waarop je stilstaat, de tijd neemt om te overschouwen wat voorbij is en hoopvol te blikken naar de toekomst. Het duidt op verinnerlijking, bezinning, meditatie, contemplatie. De beweging van stilstaan, evalueren en synthetiseren werkt verrijkend; het verduidelijkt, heelt en loutert.

(Freddy Huylenbroeck)

 

    

UA-100909035-1